Socialezekerheidsrecht

  • alle aspecten inzake sociale zekerheid
  • socialezekerheidsbijdragen van werknemers en werkgevers
  • beroepsziekten, arbeidsongevallen, …
  • RIZIV
  • socialezekerheidsrecht in EU en internationaal tewerkstellingsverband
  • opstellen en nakijken van socialezekerheidsrechtelijke documenten
  • RSZ-inspectie
  • sociale bijstand