Ereloon

Met het ereloon wordt het tarief aangeduid voor de prestaties die de advocaat aan een bepaalde zaak heeft gewijd. 

Er zijn verschillende manieren om het ereloon van een advocaat te berekenen. Hiervoor wordt rekening gehouden met de aard van de opdracht en het cliënteel. 

Steeds meer worden voor de aanvang van de samenwerking formele afspraken gemaakt met de cliënten omtrent de erelonen. Op die manier heeft de cliënt zekerheid en weet hij wat hij kan verwachten. 

De hoofdregel in het kantoor is de bepaling van het ereloon op basis van de gepresteerde uren.

Voor verdere concrete toelichting verwijzen we u naar www.LEX@Work.be