Arbeidsrecht

 • begin en einde van de arbeidsovereenkomst
 • opstellen of nakijken van arbeidsovereenkomsten (onbepaalde duur, bepaalde duur, voltijds, deeltijds, …),
 • opstellen specifieke arbeidsovereenkomsten (handelsvertegenwoordigers, studenten, …
 • opstellen en nakijken van arbeidsreglementen ...
 • het juridisch correct formuleren van specifieke clausules zoals niet-concurrentiebedingen, scholingsbedingen, beëindiginsovereenkomsten, dadingen, ...
 • het beleidsmatig en juridisch begeleiden van ontslagen, het bepalen van de opzeggingstermijnen en/of opzeggingsvergoedingen, ontslag om dringende redenen, enz
 • schorsingen van de arbeidsovereenkomst (tijdskrediet, thematische verloven, stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag, zwangerschapsverlof, (beroeps)ziekte, vakantie, (arbeids)ongeval, …)
 • bijstand bij het uitstippelen van een bedrijfsbeleid met betrekking tot internetgebruik, tijdskrediet, ouderschapsverlof, sanctionering, ...
 • begeleiding van de sociale verkiezingen
 • opstellen en begeleiding bij het sluiten van collectieve arbeidsovereenkomsten
 • sociale inspectie (welzijnsinspectie, rva inspectie, …)
 • ...