Dienstenwet

Als advocatenkantoor moeten wij voldoen aan bepaalde informatierichtlijnen. Ons advocatenkantoor verhoudt zich volgens onderstaande bepalingen:

Al onze advocaten zijn lid van de balie Leuven. De balie Leuven is op haar beurt lid van de Orde van Vlaamse Balies, met zetel te 1000 Brussel, Koningslaan 148 (www.advocaat.be).

Aan het hoofd van elke lokale balie staat de Stafhouder, die in zijn/haar bestuur wordt bijgestaan door de Raad van de Orde van advocaten.

De kantoren van onze advocaten zijn gevestigd in België,

F. Allenstraat 4, 3290 Diest
Sint-Truidensesteenweg 705, 3300 Tienen
Bavenhofstraat 17, 3012 Wilsele-Putkapel

Onze advocaten zijn verzekerd voor hun beroepsaansprakelijkheid voor een bedrag van € 2.500.000,00. De verzekering werd afgesloten bij de balie van Leuven. Onze advocaten lichten de cliënt in dat voor de specifieke behandeling van zijn/haar zaak, een hogere verzekering kan worden afgesloten mits het betalen van een bijkomende premie.